servicii notariale

Într-o lume de texte juridice din ce în ce mai complexe si care evolueaza rapid, AEQUITAS AVIATORILOR si AEQUITAS COTROCENI isi propun sa va ofere o servicii de specialitate adaptate la cerintele dumneavoastra, atat personale cat si ale afacerii dvs.

Sfera extinsa a activitatilor noastre ne fac  partenerul  Dvs., partener capabil sa se confrunte cu o mare varietate de probleme juridice si care va va oferi instrumentele necesare pentru a rezolva o mare varietate de probleme juridice.

AUTENTIFICAREA

INSCRISURILOR

Redactam înscrisurile, stabilim identitatea si luam consimtamântul partilor cu privire la continutul actului.

Verificam ca actul sa exprime vointa dumneavoastra si respectarea legii.

PROCEDURA SUCCESORALA

Notarul public stabileste calitatea mostenitorilor si legatarilor, întinderea drepturilor acestora si compunerea masei succesorale. La cererea si cu acordul acestora, notarul public poate proceda la lichidarea pasivului succesoral, înstrainarea activului sau partajarea ai atribuirea bunurilor.

DIVORTUL NOTARIAL

Casatoria poate fi desfacuta ca urmare a cererii ambilor soti iar legea aplicabila divortului este legea româna.

In urma admiterii cererii se elibereaza 

certificatul de divort.

ACTIVITATI 

FIDUCIARE

Partile constituitoare transfera drepturi reale, de creanta, garantii ori alte drepturi, prezente ori viitoare, catre notarul public în calitate de fiduciar care le exercita cu un scop determinat in folosul unuia sau mai multor beneficiari.

PROCEDURA DE 

CERTIFICARE

Certificarea unor fapte, în cazurile prevazute de lege;

Certificarea etapelor procedurale ale licitatiilor si/sau ale rezultatelor acestora;

PROCEDURA LEGALIZARII

Legalizarea semnaturilor de pe înscrisuri, a specimenelor de semnatura, precum si a sigiliilor; legalizarea copiilor de pe înscrisuri;

legalizarea copiilor de pe înscrisuri;

Orice alt act sau procedura notariala conform Legii 36/1995

Cum ar fi redactarea înscrisurilor, darea de data certa înscrisurilor, primirea în depozit, actele de protest al cambiilor, al biletelor la ordin si al cecurilor, numirea custodelui sau a curatorului special, înregistrarea si pastrarea amprentelor dispozitivelor speciale de marcat; consultatii juridice in materie notariala

© Aequitas

@Aequitas Bucuresti