rolul notarului 

Notarul Public este  un functionar public numit de Ministrul Justitiei. Este martorul  impartial si mai ales garantul,  acordurilor si instrumentelor juridice pe care le elaboreaza (cunoscute sub numele de "Acte autentice notariale"), care au acelasi statut ca si hotarârile judecatoresti. Notarul public arhiveaza toate actele care au fost supuse unei proceduri notariale, ceea ce face sa fie foarte usoara emiterea de duplicate dupa acestea de câte ori este necesar.

Rolul Notarului nu este pregnant doar în cadrul tranzactiilor imobiliare, competenta si cunostintele sale acoperind, de asemenea, probleme de dreptul familiei inclusiv al regimurilor matrimoniale, drept comercial, de drept international privat, urbanism si legislatia constructiilor, publicitate imobiliara, orice domeniu al dreptului civil fiind în plus ofiter fiduciar.

Notarul este acolo pentru a clarifica problemele si a îsi consilia clientii cu privire la solutia juridica ceea mai adecvata pentru situatia lor si cu privire la consecintele angajamentelor pe care acestia si le asuma. 

Toate informatiile sunt tratate ca fiind confidentiale si sunt supuse la un cod strict de etica.

© Aequitas

@Aequitas Bucuresti